MUDr.PETER GOLDBACH-praktický lékař

http://img710.imageshack.us/img710/6190/normalwwwtapetywallpape.jpg

Sanitní doprava pacientů

Informace o poskytnutí dopravní zdravotní služby pro pacienty - přeprava sanitním vozidlem   Vážení pacienti, právo na dopravu vozidlem dopravní zdravotní služby hrazené zdravotní pojišťovnou vám zaručuje příslušné ustanovení zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů pouze do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které poskytne zdravotní péči.  

Vzhledem ke změně metodiky zdravotních pojišťoven k dopravní zdravotní službě, účinné od 1. 7. 2009 si vás dovolujeme upozornit tuto změnu, která se dotýká i vás pacientů a blíže vám ji vysvětlit.  

V případě, že vám lékař nařídí (indikuje) přepravu k vyšetření, ošetření nebo hospitalizaci do jiného zdravotnického zařízení, je povinen vás seznámit se skutečností, že vám zajisti převoz pouze do nejbližšího zdravotnického zařízení, které hradí zdravotní pojišťovny. Pokud vám lékař indikuje poskytnutí zdravotní péče do vzdálenějšího zařízení se zdůvodněním pak i tento převoz hradí pojišťovny ze zdravotní péče.  

Pokud však budete trvat na převozu do jinéhovzdálenějšího zdravotnického zařízení, ze svých soukromých důvodů, pak jste povinni uhradit rozdíl počtu kilometrů, který odpovídá rozdílu vzdálenosti mezi zdravotnickým zařízením vámi požadovaným a smluvním zdravotnickým zařízením určeným ošetřujícím lékařem (nejbližším zdravotnickým zařízením).  

Dopravu sanitním vozidlem vždy doporučuje příslušný ošetřující lékař,který Vás odesílá nebo zve k vyšetření.To znamená nikoliv pouze Váš praktický lékař,ale i lékař jiné odbornosti(internista,ortoped,chirurg,neurolog atd.) který Vám vyšetření indikuje.Ten je rovněž povinen Vám vypsat tzv."lístek na sanitku" do příslušného zdravotnického zařízení.

Doprovod pacienta při přepravě do zdravotnického zařízení je hrazený zdravotní pojišťovnou a doporučen ošetřujícím lékařem jen když je nezbytně nutný.

http://img710.imageshack.us/img710/6190/normalwwwtapetywallpape.jpg