MUDr.PETER GOLDBACH-praktický lékař

http://img710.imageshack.us/img710/6190/normalwwwtapetywallpape.jpg

 

Posuzování členů jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH)

Výkon lékaře hradí žadatel!

 Právní úprava je obsažena v nařízení vlády č.352/2003 Sb., kterým se provádí zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon).

V zásadě nás zajímají vstupní a periodické prohlídky. Nařízení vlády rozlišuje 4 kategorie (I.-IV.), kdy na rozdíl od kategorizace práce je kategorie IV. s nejnižšími nároky, kategorie I pak s nejvyššími.

Pro dobrovolné hasiče jsou směrodatné pouze kategorie IV. a kategorie I. Ostatní se jich netýkají.

Členové jednotek SDH obcí jsou obecně zařazeni v kategorii IV. Výjimkou jsou pouze nositelé dýchací techniky, kteří jsou hodnoceni podle kategorie I.

Rozsah vstupní i periodické prohlídky u členů jednotek SDH je totožný. Periodická prohlídka má být prováděna každé dva roky. Tyto prohlídky provádí registrující praktický lékař.

Při prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření zraku, sluchu, kůže a podpůrného a pohybového aparátu, orientační neurologické vyšetření a orientační chemické vyšetření moči.

U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření.Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

V žádosti o provedení prohlídky nás v zásadě nezajímá, jakou funkci má posuzovaná osoba vykonávat (hasič, starší   hasič, hasič-strojník, hasič-technik, velitel družstva, velitel jednotky), protože kriteria pro všechny tyto funkce jsou totožná.

Zajímá nás ovšem, jakmile je uvedeno, že provádí činnost s využitím dýchací techniky (nositel dýchací techniky).

Nařízení vlády stanovuje pro jednotlivé kategorie i kontraindikace. Pro skupiny, které můžeme řešit jsou uvedeny níže.

Kontraindikace :

Kategorie IV (všichni dobrovolní hasiči) :

– nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost, pokud nelze zátěž vyloučit,

– závažné nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo zátěž,

– závažné nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu činnosti, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit,

– závažné nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny; zjištění takového onemocnění nebrání výkonu práce, pokud lze zátěž chemickými látkami a alergeny vyloučit,

– závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž, pokud středně velkou zátěž nelze vyloučit,

– diabetes mellitus, pokud je komplikován opakovaným výskytem hyperglykemických nebo hypoglykemických příhod až komat,

– vertigo jakékoliv etiologie, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,

– záchvatové stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, nemoci s možnými stavy bezvědomí, pokud nelze vyloučit činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,

– závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pomůcky s korekcí, pokud nelze vyloučit občasné práce v kategorii I nebo činnosti ve výškách nebo v nebezpečí úrazu,

– závažné duševní nemoci a poruchy chování,

– alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog.

Kategorie I (nositele dýchací techniky)

– nemoci vylučující směnný nebo nepravidelný režim nebo práci v nepříznivých klimatických podmínkách,

– nemoci podpůrného a pohybového aparátu včetně nemocí páteře vylučující zátěž nebo omezující pohyblivost,

– nemoci horních a dolních končetin omezující jejich funkci nebo vylučující jejich zátěž

– nemoci kůže a spojivek včetně onemocnění alergických vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,

– nemoci dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, vylučující zátěž chemickými látkami a alergeny,

– nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující zátěž organismu nebo omezující jeho funkci,

– poruchy krvetvorby omezující výkonnost, závažné krvácivé stavy,

– nemoci endokrinní a přeměny látek včetně diabetes mellitus vylučující zátěž organismu,

– chronické nemoci jater (chronická hepatitis) vylučující zátěž,

– epilepsie a epileptické syndromy, kolapsové stavy nebo jiné záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku, onemocnění s možnými stavy bezvědomí,

– vertigo jakékoliv etiologie,

– poruchy sluchu a vestibulárního aparátu znemožňující orientaci v prostoru a komunikaci za ztížených podmínek, stavy po chronických onemocněních středního ucha,

– nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž,

– poruchy vidění, zorného pole a prostorového vidění nebo těžší poruchy barvocitu znemožňující orientaci v prostoru a za ztížených podmínek, zejména refrakční vady vyžadující trvalou korekci brýlemi s výjimkou případů bezproblémového používání kontaktních očních čoček nebo možnosti použít osobní ochranné pracovní pomůcky s korekcí,

– duševní nemoci a poruchy chování znemožňující práci s psychickou zátěží, rychlé rozhodování a rychlou reakci,

– alkoholová a drogová závislost nebo prokázané používání alkoholu nebo drog,

– gynekologické nemoci znemožňující zátěž organismu a práci za ztížených podmínek.

http://img710.imageshack.us/img710/6190/normalwwwtapetywallpape.jpg