MUDr.PETER GOLDBACH-praktický lékař

http://img710.imageshack.us/img710/6190/normalwwwtapetywallpape.jpg

Zákon č. 187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-187

Neschopenky a omluvenky pro uchazeče o zaměstnání

Novela zákona o zaměstnanosti ohledně neschopenek a omluvenek je již účinná. Bohužel prováděcí vyhláška, která by měla upravovat závazný vzor potvrzení doposud vydána ministerstvem nebyla. Co to tedy znamená pro praxi (kromě toho, že by MPSV mělo vyhlášku urychleně vydat…) ?

Přímo ze zákona platí toto :

Uchazeči o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, je-li to důvodné, vydá registrující poskytovatel nebo jiný poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje uchazeči o zaměstnání zdravotní péči v případě této nemoci nebo úrazu, na jeho žádost potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu, resp. potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.

Komentář : Platí tedy, že v případě, kdy uchazeč o zaměstnání požádá o potvrzení, je lékař povinen mu jej vydat.

V potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu se uvedou :

  1. a) místo pobytu uchazeče o zaměstnání v době dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání,
  2. b) rozsah a doba povolených vycházek a
  3. c) další požadované údaje.

Závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení stanoví ministerstvo vyhláškou.

Komentář : Protože zatím není závazný vzor vyhláškou vydán, tak jej logicky nelze použít, a lékař není vzorem vázán. Potvrzení o „neschopence“ musí obsahovat zákonem dané náležitosti – v praxi místo pobytu uchazeče a rozsah a dobu povolených vycházek. Při stanovení vycházek je třeba si uvědomit, že povinností uchazeče je v zásadě docházet na úřad práce a případně k potencionálnímu zaměstnavateli, takže vycházkami bych osobně příliš nehýřil…

Pro potvrzení o „omluvence“ pak zákon vůbec žádné náležitosti nestanovuje, doporučoval bych tedy uvést pouze údaj, že dne toho a toho, a v jaký čas, byl uchazeč vyšetřen.

Samozřejmě obě potvrzení musí obsahovat údaje pacienta – jméno příjmení, bydliště a podle mne i datum narození.

Náklady spojené vydáním potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a vydáním potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení hradí Úřad práce.

 

Novinky České správy sociálního zabezpečení:

http://www.cssz.cz/

http://img710.imageshack.us/img710/6190/normalwwwtapetywallpape.jpg